تردمیل دست دوم تک کاره جی کی اکسر پانصد و هشتاد و پنج

تردمیل دست دوم تک کاره جی کی اکسر پانصد و هشتاد و پنج، آخرین سرعتی که ارائه می دهد تا بیست کیلومتر بوده و گیره ایمنی دارد. شیب این تردمیل تا دوازده درجه تنظیم می شود و دستگاه قابلیت تاشوندگی دارد که می توان آن را بست ودوباره با جک گازی باز کرد. تردمیل دست دوم تک کاره جی کی اکسر پانصد و هشتاد و پنج دارای یک برنامه مانوال و دوازده برنامه ورزشی با قابلیت تنظیم در سه سطح و سه برنامه شخصی و سه برنامه ضربان قلب است. این تردمیل مانیتور دارد که نمایشگر زمان، سرعت، مسافت، ضربان قلب، درجه شیب، کالری است.

تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و شش

تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و شش، تا وزن صد و بیست کیلوگرم را تحمل می کند. این تردمیل گیره ایمنی دارد و در مواقع ضروری باعث توقف سریع دستگاه می وشد. مانیتور این تردمیل نمایشگر سرعت ، مسافت ، کالری ، درجه شیب صفحه ، ضربان قلب ، زمان است. تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و شش دارای دوازده برنامه ی ورزشی از پیش تعریف شده با قابلیت تنظیم در سه سطح و دو برنامه شخصی و دو برنامه ضربان قلب است. این تردمیل قابلیت تاشوندگی دارد و می توان آن ار بست و دوباره با جک گازی باز کرد. این تردمیل تاویانی بوده و با سه ماه گارانتی عرضه خواهد شد.

تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و دو

تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و دو، شیب برقی دارد که تا ده درجه برای افزایش شدت تمرین تنظیم می شود. این تردمیل آخرین سرعتی که دارد شانزده کیلومتر است و قدرت موتور آن صد و بیست کیلوگرم است. این تردمیل با چرخ هایی که در زیر آن قرار گرفته است قابل انتقال به مکان دیگر است. تردمیل دست دوم خانگی جی کی اکسر هفتصد و هفتاد و دو تا وزن صد و بیست کیلوگرم را تحمل می کند و مانیتور دارد که سرعت ، مسافت ، کالری ، درجه شیب صفحه ، ضربان قلب ، زمان است. تعداد دوازده برنامه حافظه با قابلیت تنظیم در سه سطح ، دو برنامه ضربان قلب، یک برنامه دستی است. این تردمیل تایوانی با گارانتی سه ماهه شرکتی عرضه می شود.